Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE BIEGŁYCH RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I MASZYNOWYCH

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000749629

Celem działania organizacji jest: Dążenie do profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości oraz rynku środków i megaukładów technicznych; Doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków,...

Fundacja Wis Humani Cordis

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocja zdrowia
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
 • kultura i sztuka
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

Zwycięnstwa 14

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000712534

Celem działania organizacji jest: Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie...

Fundacja Pomocy Psychodynamicznej Afekt

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Witkiewicza 19 lokal 34

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000700594

Pomoc psychologiczna ludziom w kryzysie psychologicznym, Propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat kryzysu psychologicznego i interwencji kryzysowej, Upowszechnianie wiedzy w...

Polski Związek Straży Miejskich i Gminnych

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35 (kor. Ul. B. Śmiałego 2a)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

781 701 713

E-mail:

biuro@pzsm.pl

Strona www:

www.pzsm.pl

KRS:

0000691475

Inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie działań na rzecz profesjonalizacji wykonywanych zadań strażnika miejskiego i gminnego; podnoszenie kwalifikacji i poziomu wiedzy pracowników...

Fundacja Ogólnopolskie Towarzystwo Kolekcjonerów Pieniądza Papierowego

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jana Kilińskiego 11/7

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000685675

Celem Fundacji jest działalność kulturalno-edukacyjna, wydawnicza i badawcza na rzecz integracji oraz rozwój środowiska kolekcjonerów i miłośników pieniądza papierowego, jak...

Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa Ziemi Śląskiej „R Ó J”

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

785 964 694, 500 032 347, 60 475 356

E-mail:

czardybonlucjan@interia.pl

Strona www:

www.fundacja-roj.pl

KRS:

0000565552

Celami Fundacji są: poszukiwanie i kształtowanie perspektyw oraz dróg rozwoju w zakresie wytwarzania produktów rolnych i ich przetwarzania i obrotu,...

Fundacja dla Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000668313

Celem Fundacji jest: uzyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenia funduszy i rozporządzania nimi na rzecz Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki...

Fundacja Ecoenergy

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000657261

Celem fundacji jest podejmowanie, rozwijanie oraz wspieranie inicjatyw na rzecz: Ochrony środowiska naturalnego, głównie w zakresie: a. poprawy jakości powietrza,...

WRM MC Gliwice Radicals

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Podlesie 4/1

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

radicals@wrmmc.pl

Strona www:

www.radicals.wrmmc.pl

KRS:

0000649429

Celem działania organizacji jest: 1. rozwijanie działalności turystycznej, technicznej i wychowawczej wśród osób interesujących się motocyklami i turystyką motocyklową, 2....

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji (PSICHIK)

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zwycięstwa 35

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć innowacyjno – wdrożeniowych. 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, promocji...

Międzynarodowe Centrum Ratownictwa Wodnego i Kryzysowego

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Toszecka 86/21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508-327-124

E-mail:

szkoleniagliwice@interia.pl

Strona www:

www.szkoleniagliwice.eu

KRS:

648836

Organizacja kursów, szkoleń z ratownictwa wodnego i kryzysowego. Szkolenia przeciwpowodziowe i kryzysowe itp. _________________________________________________________________________________________ Celem Międzynarodowego Centrum Ratownictwa Wodnego i...

Fundacja Kreatywator

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wrocławska 21/3

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

648619

Celem Fundacji jest: 1. Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, a zwłaszcza przyczynianie się do rozwoju kreatywnych i innowacyjnych...

Klub Zabytkowych Szybowców

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Łabędzka 59

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

648022

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Propagowanie latania na zabytkowych szybowcach. 2. Remontowanie i reaktywowanie zabytkowego sprzętu latającego, a w szczególności szybowców....

Śląski Oddział Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

504 091 268

E-mail:

sl.o.krss@wp.pl

Strona www:

http://slokrss.wixsite.com/gliwice

KRS:

0000627332

organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń członków Stowarzyszenia, inicjowanie spotkań, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia, popularyzowanie i upowszechnianie udziału obywateli...

Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów Rzeczypospolitej

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Górnych Wałów 22/5

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

609973

Celem działania Stowarzyszenia jest: – działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć innowacyjno-wdrożeniowych, – podnoszenie kwalifikacji zawodowych...

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Technologii HUMAN CLOUD

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Przewozowa 32

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

438181

Celem fundacji jest wszechstronna pomoc w branży IT poprzez wsparcie przedsięwzięć związanych z rozwojem i wdrażaniem nowych technologii w przedsiębiorstwach...

Stowarzyszenie Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Okrzei 20

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

109208

Celem działania stowarzyszenia jest: 1. Tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami i rodzicami; przekształcanie własnych tradycyjnych...

Stowarzyszenie Ekspertów Normalizacji, Walidacji i Certyfikacji NOWACERT

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601-969-111

E-mail:

jsobstel@nowacert.org biuro@nowacert.org

Strona www:

www.nowacert.org

KRS:

589568

  Upowszechnianie  świadomości normalizacyjnej, edukacja studentów i absolwentów w zakresie normalizacji, udział e pracach normalizacyjnych, certyfikacja, akredytacja, dyrektywa i rozporządzeń...

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwo Narodowego

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Lotników 91/13

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

losangeles@interia.pl

KRS:

583118

Śląskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Kultury

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

698 309 007

E-mail:

stowarzyszenie@logika.gliwice.pl

Strona www:

www.logika.gliwice.pl

KRS:

0000448850

Stowarzyszenie prowadzi darmowe szkoły dla dorosłych z różnymi zaburzeniami oraz niedostosowaniami społecznymi. Szkoły Policealne, roczne Studium Policealne, liceum ogólnokształcące przyjmuje...

Fundacja Promocji Wiedzy i Innowacji

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zygmunta Starego 13/25

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania fundacji jest: – propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce wpływających na poprawę jakości życia,...

Fundacja Instytut Innowatyki

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

instytut@onet.pl

Strona www:

www.instytut.pl

Celem fundacji jest: – inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia: gospodarczego, społecznego, oświaty, nauki i kultury, –...

Stowarzyszenie Konsorcjum Dźwigowe Górnego Śląska i Zagłębia

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Chorzowska 58

Miasto:

44-106 Gliwice

Telefon:

791-069-917

E-mail:

piotr@progresstd.pl

Stowarzyszenie to grupa ludzi mająca na celu wspólne działanie na ochrony miejsc pracy firm dźwigowych, rozwój, szkolenia.   Kontakt: 8-16...

Fundacja na rzecz Rozwoju Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Przeszczepów Twarzy

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

1. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, 2. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań z zastosowaniem technik...

Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • współpraca międzynarodowa
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zygmunta Starego 6/30

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

info@acmsse.org

Strona www:

acmsse.org/

KRS:

240346

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie i popieranie rozwoju inżynierii i nauki o materiałach, w tym o materiałach metalowych oraz obróbki cieplnej...

Stowarzyszenie Polskiej Grupy d/s Białaczek u Dorosłych PALG/ Polish Adult Leukemia Group

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 256-28-58

E-mail:

palg@io.gliwice.pl

Strona www:

www.palg.pl

Polskie Stowarzyszenie Teleinformatyki Praktycznej

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

biuro@pstp.pl

Strona www:

www.pstp.pl

Celem działania organizacji jest m.in.: – reprezentowanie członków stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb i interesów wobec społeczeństwa, władz oraz organizacji pozarządowych...

Stowarzyszenie Farmaceutyczne LEGE ARTIS

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Żurawia 49

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

biuro@farmacjalegeartis.pl

Strona www:

www.farmacjalegeartis.pl

Fundacja na rzecz Zapobiegania i Zwalczania Nowotworów

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jabłoni 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Klub Motocyklowy WRM

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Daszyńskiego 168 c

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

603-115-829

E-mail:

wrm@wrm.org.pl

Strona www:

www.wrm.org.pl

Gliwickie Stowarzyszenie Motocyklowe WRM

Gliwickie Stowarzyszenie Kupców i Pracowników Handlu „Merkury „

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Fredry

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

 

Gliwickie Stowarzyszenie Kupców i Pracowników Handlu „Merkury „

Zrzeszenie Wędkarskie „Uklejka” przy Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy”

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Mechaników 9

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

andu-10@o2.pl

Strona www:

www.uklejka.pl

Zrzeszenie Śląskich Miłośników Airsoftu

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Czarnieckiego 24/3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

Strona www:

www.zsmasg.fora.pl

Towarzystwo Przyjaciół Historii – Zamek

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

augustyntarasek@gazeta.pl

Strona www:

 

Towarzystwo Brydżowe „SILESIA”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Krzywa 7B/8

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602-654-772

E-mail:

zdzkrz@gmail.com

Strona www:

 

Rozwijamy nasze umiejętności i doświadczenie poprzez udział w prestiżowych zawodach brydżowych. Zapewniamy naszym reprezentantom wstęp na turnieje, transport oraz zakwaterowanie...

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Asnyka 10

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238-34-70

E-mail:

ssp@psychoterapia-silesia.org.pl

Strona www:

www.psychoterapia-silesia.org.pl

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 278-87-17

Strona www:

www.ssok.pl

Stowarzyszenie Wydawców Mediów Lokalnych Media Omnes

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Dolnych Wałów 17/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 331-61-88

Strona www:

www.mediaomnes.pl

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Pszczyńska 85/14

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-18-38

Strona www:

www.polsl.pl/organizacje/stwych/Strony/Witamy.aspx

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich Oddział Gliwice

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Towarowa 7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 012 261-85-76

E-mail:

 jan.jezierski@polsl.pl

Strona www:

 www.stowarzyszenie-stop.pl

Stowarzyszenie Technesilesia

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

692-029-136

E-mail:

p.niemczuk@sgkw.eu

Strona www:

 

Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości Śląska i Podbeskidzia

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

info@edu.pl

Strona www:

www.srn.org.pl

KRS:

354904

Działania edukacyjne oraz informacyjne na rzecz rynku nieruchomości (osób z nim związanych), tj. podmiotów w obrocie nieruchomościami, właścicieli nieruchomości ich...

Stowarzyszenie PRO-LOK

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

 ul. Zawadzkiego 24 a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 32 232-27-72

Strona www:

 www.prolok.pl

Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Toszecka 99

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-19-09

E-mail:

spmo@imo.gliwice.pl

Strona www:

www.spmo.gliwice.pl

Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502 639 323

E-mail:

biuro@spprp.pl

Strona www:

www.spprp.pl

KRS:

0000401753

Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP powstało w 2011 r. Jest organizacją ogólnokrajową, działającą na rzecz przedsiębiorczości i przedsiębiorców. SPPRP zrzesza członków...

Stowarzyszenie Physica.pl

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

608-056-306

E-mail:

 sekretariat@physica.pl

Strona www:

 www.physica.pl

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów „SNAP”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wróblewskiego 9

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-12-13

Strona www:

www.snap.waw.pl/index.php?id=2

Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Terenowej „Mutt”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zbożowa

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

mutt@mutt-gliwice.pl

Strona www:

www.mutt-gliwice.pl/

Stowarzyszenie Księgowych O.T. Gliwice

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Plac Piastów 6A

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Gliwice

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Górnych Wałów 25

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-49-77

E-mail:

sitpchem.gliwice@wp.pl

Strona www:

www.sitpchem.org.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Sowińskiego 5/130

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238-05-60

Strona www:

sitmn@sitmn.pl

KRS:

www.sitmn.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oddział Gliwice

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Górnych Wałów 25

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

663-767-292

E-mail:

gliwice@simp.pl

Strona www:

www.gliwice.simp.pl

Stowarzyszenie Instruktorów Służb Mundurowych

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Toszecka 86/21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508-327-124

E-mail:

szkoleniagliwice@interia.pl

Strona www:

szkoleniagliwice.eu

Organizacja kursów, szkoleń, rekreacji ruchowej, kursów instruktorskich, szkoleń taktycznych itp.  

Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Gliwice

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Górnych Wałów 25/210

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-14-30

E-mail:

biuro@sep.gliwice.pl

Strona www:

www.sep.gliwice.pl

Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

501-202-057

Stowarzyszenie „Nasz Szpital”

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Radiowa 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604-185-491

E-mail:

aliansgliwice@poczta.onet.pl

Strona www:

www.vitomed.pl

KRS:

148413

Profibus PNO Polska

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Konarskiego 18

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 208-41-36

E-mail:

dariusz.germanek@profibus.org.pl

Strona www:

www.profibus.org.pl

Polskie Towarzystwo Spawalnicze w Gliwicach

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Błogosławionego Czesława 16/18

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 335-82-29

E-mail:

bdobaj@is.gliwice.pl

Strona www:

www.pts-spawalnicy.pl

Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 278-83-28

E-mail:

strona.ptro@gmail.com

Strona www:

www.ptro.org.pl

Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 278-82-16

E-mail:

pto@io.gliwice.pl

Strona www:

www.pto.io.gliwice.pl

Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów Oddział Śląski

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Władysława Łokietka 15/7

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

wpreidl@o2.pl

Strona www:

www.kaktusklub.republika.pl

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej Stosowanej Oddział Gliwicki

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Konarskiego 18a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-16-46, 32 237-13-09

E-mail:

arkadiusz.mezyk@polsl.pl

Strona www:

www.kms.polsl.pl/ptmts/index.php

Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Matejki 14/3a

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

517-172-722

E-mail:

biuro@laktacja.org.pl

Strona www:

www.laktacja.org.pl

Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej z Siedzibą w Gliwicach

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Krzywoustego 7

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-26-58

E-mail:

monika.sroka-bizon@polsl.pl

Strona www:

anna.blach@

KRS:

www.ogigi.polsl.pl

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Gliwicki

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Krzywoustego 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-27-36

E-mail:

rif@polsl.pl

Strona www:

fizyka.polsl.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zwycięstwa 47

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 331-30-81

E-mail:

biuro@ptegliwice.pl

Strona www:

www.ptegliwice.pl

Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Gliwicki

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Strzody 9

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-17-92

Strona www:

www.chemia.polsl.pl/ptch

Polskie Towarzystwo Akustyczne O/Górnośląski przy Instytucie Fizyki

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Krzywoustego 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-20-24

E-mail:

ogpta@polsl.pl

Strona www:

ogpta.polsl.pl

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych Terenowy Oddział Gliwice

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 278-95-09

E-mail:

jporebska@io.gliwice.pl

Strona www:

 

Polski Związek Wędkarski koło Gliwice

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jagiellońska 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 238-82-79

Strona www:

www.pzwgliwice13.pl

Polski Związek Działkowców Delegatura Rejonowa w Gliwicach

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Mielęckiego 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-87-97

E-mail:

 pzd.gliwice@op.pl

Strona www:

 www.pzd-delegatura-gliwice.pl

Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział Śląski

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 278-96-09

Strona www:

 

Polski Instytut Technik Wysokościowych

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Bekasa 19/31

Miasto:

44-100 Gliwice

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizatorów Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Śląski

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Derkacza 10

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

jaroslaw.michalak@hartmann.info

Strona www:

www.stowarzyszenie-dps.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Doradców Rolnośrodowiskowych „AgroDoradca” Gliwice

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • zawodowe, naukowe
Adres:

w KRS: ul. Kaszubska 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada Miejska w Gliwicach

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Górnych Wałów 25

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-59-58

E-mail:

notgliwice@poczta.internetdsl.pl

Strona www:

www.not-gliwice.pl

Liga Obrony Kraju Klub Sportów Łączności  SP9 KAG

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Aleja Korfantego 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

660-807-620

E-mail:

sp9kag@pzk.pl

Strona www:

sp9kag.pzk.pl

Krajowa Rada Maszyn Górniczych

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Akademicka 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-21-13

Kółko Rolnicze Ostropa

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Architektów 68/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Klub Miłośników Zabytkowych Szybowców Vintage Glider Club Poland

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

Lotnisko

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

biuro@syntal.com.pl

Strona www:

 

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jana Pawła II 2

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 401-99-00, 32 401-99-01

E-mail:

gliwice@gsu.pl

Strona www:

www.gsu.pl

Górnośląska Fundacja Onkologiczna na Rzecz Oddziału Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 278-91-75

E-mail:

widlak@io.gliwice.pl

Strona www:

 www.gfo.io.gliwice.pl

KRS:

179042

Wspomagamy Instytut Onkologii w Gliwicach, pozyskujemy fundusze na zakup aparatury doświadczalnej i medycznej dla Instytutu, inicjujemy lub wspieramy programy badawcze,...

Fundacja Integracji Kultury

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • współpraca międzynarodowa
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Toszecka 101

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

 fink@finkgliwice.pl

Strona www:

www.finkgliwice.pl

Europejska Unia Kobiet Oddział w Gliwicach

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • współpraca międzynarodowa
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zwycięstwa 26

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-09-25

E-mail:

a.e.sniezek@gmail.com

Strona www:

 www.euk-sp.pl

Auto Moto Klub Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Sobieskiego 11 (skrytka pocztowa 106)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 231-31-41

E-mail:

amkgliwice@op.pl

Strona www:

www.amkgliwice.pl

KRS:

58141

Akademicki Klub Zabytkowego Motocykla „CYKLOP” GLIWICE

Kategorie:

 • inne
 • zawodowe, naukowe
Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 

E-mail:

akm.cyklop@gmail.com

Strona www:

www.cyklop.riders.pl

Akademicki Klub Krótkofalowców SP9PDF

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kochanowskiego 37 (skryt. pocz. 336)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 237-19-92, 32 237-10-38

E-mail:

sp9pdf@polsl.pl

Strona www:

sq9kef@gmail.com

KRS:

www.sp9pdf.polsl.pl

Akademia Szachowa Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Jasna 31

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

792-959-466

E-mail:

akademiaszachowa@akademia-szachowa-gliwice

Strona www:

www.akademia-szachowa-gliwice.pl