Wi臋kszy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Konsultacje spo艂eczne – GLIWICKA INICJATYWA LOKALNA

馃摚Inicjatywa lokalna to forma wsp贸艂pracy Miasta Gliwice z mieszka艅cami, w celu wsp贸lnego realizowania zada艅 publicznych na rzecz spo艂eczno艣ci naszego Miasta. Gliwicka Inicjatywa Lokalna powinna umo偶liwi膰 udzia艂 gliwiczan w inicjowaniu i wykonywaniu zada艅 publicznych, w szczeg贸lny spos贸b promuj膮c bezpo艣rednie zaanga偶owanie wnioskodawc贸w w ich realizacj臋.

Informujemy, 偶e Prezydent Gliwic og艂asza konsultacje projektu uchwa艂y Rady Miasta w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Konsultacje skierowane s膮 do Miejskiej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego, organizacji pozarz膮dowych i podmiot贸w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie oraz Rad Dzielnic.

馃敽Konsultacje odb臋d膮 si臋 w terminie od 22 stycznia do 4 lutego. W tym czasie zbierane b臋d膮 uwagi lub opinie do projektu uchwa艂y Rady Miasta, w kt贸rej okre艣la si臋 tryb i szczeg贸艂owe kryteria oceny wniosk贸w o realizacj臋 zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

馃敽Uwagi lub opinie mo偶na zg艂asza膰 mailowo w terminie do 4 lutego 2021 r.
na adres:
鈻 bpm@um.gliwice.pl lub sk艂ada膰 w Biurze Podawczym Biura Obs艂ugi Interesant贸w Urz臋du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwyci臋stwa 21,
鈻 w Biurze Podawczym w filii Urz臋du Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urz臋dowania lub listownie na adres Urz臋du z dopiskiem 鈥濭liwicka Inicjatywa Lokalna 鈥 konsultacje鈥 (O dacie z艂o偶enia w terminie decyduje data jego dor臋czenia przez operatora pocztowego do siedziby Urz臋du).

————————————————————————————————————————–
Szczeg贸艂y dotycz膮ce zasad przeprowadzenia konsultacji oraz proponowany projekt uchwa艂y Rady Miasta mo偶na znale藕膰 m.in. TUTAJ lub na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwyci臋stwa 21 i w lokalizacjach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarz膮dowych.

Wszystkich zainteresowanych tematem inicjatyw lokalnych zach臋camy do zapoznania si臋 z projektem uchwa艂y i zg艂aszania swoich opinii.

print
Udost臋pnij: