Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego  została powołana na mocy Uchwały Nr XXIII/591/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 lutego 2017 r. Do MRDPP powołani zostali, zgłoszeni (zgodnie z wymogami ustawowymi) kandydaci z organizacji pozarządowych, rekomendowani przez własne środowiska, którzy stanowią silną grupę przedstawicieli III sektora. W skład MRDPP w Gliwicach na trzyletnią kadencję weszło również dwóch doświadczonych radnych,  a z poręczenia Prezydenta Miasta – pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na co dzień zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

 

SKŁAD MRDPP

Członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach, kadencja 2017-2020

 • Mieszko Adamkiewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych,  Stowarzyszenie Mieszkańców Gliwic „Wspólnie dla Gliwic”,
 •  Krzysztof Czapla – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Klub Środowiskowy Akademicki Związek Sportowy Politechniki Śląskiej,
 •  Aneta Lipiec – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży,
 • Barbara Komander – przewodnicząca zarządu Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów Społecznych, przewodnicząca Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Gliwicach,
 • Patryk Rempała – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej,
 • Jacek Trochimowicz – przedstawiciel Rady Miasta Gliwice;
 • Katarzyna Kuczyńska-Budka – przedstawiciel Rady Miasta Gliwice,
 • Agata Balcer – przedstawiciel Prezydenta Miasta, specjalista w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
 • Grzegorz Krysiński – przedstawiciel Prezydenta Miasta, podinspektor w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
 • Marta Kryś – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice,  dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

KONTAKT

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
Siedziba przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1,  44-100 Gliwice
adres poczty elektronicznej: mrdpp@gcop.gliwice.pl
strona internetowa: www.mrdpp.gliwice.pl