Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego  została powołana na mocy Uchwały Nr XXIII/591/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 lutego 2017 r. Do MRDPP powołani zostali, zgłoszeni (zgodnie z wymogami ustawowymi) kandydaci z organizacji pozarządowych, rekomendowani przez własne środowiska, którzy stanowią silną grupę przedstawicieli III sektora. W skład MRDPP w Gliwicach na trzyletnią kadencję weszło również dwóch doświadczonych radnych,  a z poręczenia Prezydenta Miasta – pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na co dzień zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Ze względu na epidemię 1 posiedzenie IV kadencji MRDPP odbędzie się 3 czerwca 2020 o godzinie 15 30 w formule zdalnej.

SKŁAD MRDPP

Członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach, kadencja 2020-2023

 • Barbara Bobrowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Józef Gogoliński– przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Aneta Lipiec – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Katarzyna Sielawa – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Krystyna Skrodzka – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Łukasz Chmielewski – przedstawiciel Rady Miasta,
 • Katarzyna Kuczyńska-Budka – przedstawiciel Rady Miasta,
 • Danuta Biernat – przedstawiciel Prezydenta Miasta,
 • Paweł Krawczyk – przedstawiciel Prezydenta Miasta,
 • Marta Kryś – przedstawiciel Prezydenta Miasta.

 

KONTAKT

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
Siedziba przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Zwycięstwa 1,  44-100 Gliwice

adres poczty elektronicznej: mrdpp@gcop.gliwice.pl

poprzednia stara strona internetowa: www.mrdpp.gliwice.pl