Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego  została powołana na mocy Uchwały Nr XXIII/591/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 lutego 2017 r. Do MRDPP powołani zostali, zgłoszeni (zgodnie z wymogami ustawowymi) kandydaci z organizacji pozarządowych, rekomendowani przez własne środowiska, którzy stanowią silną grupę przedstawicieli III sektora. W skład MRDPP w Gliwicach na trzyletnią kadencję weszło również dwóch doświadczonych radnych,  a z poręczenia Prezydenta Miasta – pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na co dzień zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi.


NAJBLIŻSZE SPOTKANIE MRDPP

20 stycznia 2021 r. o godz. 17:00 w formule on-line odbędzie się najbliższe spotkanie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach. Spotkanie będzie okazją do omówienia planu pracy MRDPP w 2021 roku. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu MRDPP proszone są o zgłoszenie na adres mrdpp@gcop.gliwice.pl

Zapraszamy

MRDPP w Gliwicach

 

ZARZĄD RADY MRDPP

3 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie MRDPP kadencji 2020-2023. Spotkanie poprowadziła Pani Ewa Weber, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice. Członkowie Rady wybrali podczas głosowania zarząd rady.

Przedstawia się on następująco:

Przewodnicząca MRDPP – Aneta Lipiec

Wiceprzewodnicząca MRDPP – Katarzyna Kuczyńska-Budka

Sekretarz MRDPP – Marta Kryś

 

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA POPRZEDNICH POSIEDZEŃ MRDPP

Protokoły poprzednich posiedzeń – kliknij tutaj

Porządki posiedzeń – kliknij tutaj

 

SKŁAD MRDPP

Członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach, kadencja 2020-2023

 • Barbara Bobrowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Józef Gogoliński– przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Aneta Lipiec – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Katarzyna Sielawa – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Krystyna Skrodzka – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Łukasz Chmielewski – przedstawiciel Rady Miasta,
 • Katarzyna Kuczyńska-Budka – przedstawiciel Rady Miasta,
 • Danuta Biernat – przedstawiciel Prezydenta Miasta,
 • Adriana Zator – przedstawiciel Prezydenta Miasta,
 • Marta Kryś – przedstawiciel Prezydenta Miasta.

Do października 2020 r. członkiem MRDPP w Gliwicach był Paweł Krawczyk (przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice).

 

KONTAKT

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
Siedziba przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Zwycięstwa 1,  44-100 Gliwice

adres poczty elektronicznej: mrdpp@gcop.gliwice.pl

poprzednia stara strona internetowa: www.mrdpp.gliwice.pl