Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego  została powołana na mocy Uchwały Nr XIII/273/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011. Do MRDPP powołani zostali, zgłoszeni (zgodnie z wymogami ustawowymi) kandydaci z organizacji pozarządowych, rekomendowani przez własne środowiska, którzy stanowią silną grupę przedstawicieli III sektora. W skład MRDPP w Gliwicach na dwuletnią kadencję weszło również dwóch doświadczonych radnych,  a z poręczenia Prezydenta Miasta – pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych oraz pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i Wydziału Kultury i Promocji Miasta UM w Gliwicach, na co dzień zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

 

SKŁAD MRDPP

Członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Gliwicach, kadencji 2015-2017
(skład MRDPP w Gliwicach od 2 stycznia 2016 r.)

1. Mieszko Adamkiewicz
– przedstawiciel Zespołu Branżowego ds. Kultury, Stowarzyszenie Mieszkańców Gliwic „Wspólnie Dla Gliwic”;
2. Krzysztof Czapla
– przedstawiciel Rady Sportu, Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej;
3. Bożena Gabryel
– przedstawiciel Zespołu Branżwego ds. Seniorów, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości;
4. Aneta Lipiec
– przedstawiciel Zespołu Branżowego ds. Edukacji, wychowania i innowacyjności, Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży, wolontariusz Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
5. Radosław Truś
– przedstawiciel Zespołu Branżowego ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ekologii oraz Turystyki i Krajoznawstwa; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Uczelniany; lekarz, przewodnik, instruktor przewodnictwa, były radny Miasta Kędzierzyn-Koźle (przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych), członek Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Publicznego, członek Gliwickiej Rady Rowerowej;
6. Urszula Więckowska
– przedstawiciel Rady Miasta Gliwice, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
7. Jan Pająk
– przedstawiciel Rady Miasta Gliwice; członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gliwice, członek Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gliwice, z-ca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Gliwice;
8. Klaudia Bera
– przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice, inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
9. Stella Zaborowska-Nawrath
– przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice, zastępca naczelnika w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
10. Andrzej Gillner
– przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice, pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych, dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

KONTAKT

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
Siedziba przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1,  44-100 Gliwice
adres poczty elektronicznej: mrdpp@gcop.gliwice.pl
strona internetowa: www.mrdpp.gliwice.pl

Dołączone pliki