Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gliwice ds. Organizacji Pozarządowych

Andrzej Gillner

 

Godziny dyżurów:
poniedziałki: 10.00-12.00
GCOP,  ul. Jagiellońska 21, Gliwice
tel.: 032 238 24 55

oraz od poniedziałku do piątku po telefonicznym umówieniu terminu spotkania tel.: (032) 232 04 77

Zakres obowiązków Pełnomocnika:

Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, a w szczególności:

 1. Realizowanie polityki miasta Gliwice w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Reprezentowanie Prezydenta miasta Gliwice na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego.
 3. Organizowanie spotkań władz samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 4. Organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi.
 5. Pełnienie roli mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi a miastem Gliwice, w sytuacjach konfliktowych.
 6. Analiza wyników dostępnych badań opinii publicznej w zakresie funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie Gliwic.
 7. Opracowanie, przy współudziale komórek organizacyjnych Urzędu, programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Skontaktuj się z Pełnomocnikiem