Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

I KADENCJA (2018-2020)

Informacje o naborze KLIKNIJ

UCHWAŁA NR XXXVII/808/2018 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu oraz STATUT RADY SENIORÓW MIASTA GLIWICE KLIKNIJ

ZARZĄDZENIE nr PM-92/18 z 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Miasta Gliwice KLIKNIJ

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Miasta Gliwice odbędzie się 18 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w GCOP filia Centrum Wolontariatu przy ul. Zwycięstwa 1.

Skład osobowy:

Czesław Dudek
Józef Hauschild
Krystyna Jurczewska-Płońska – zastępca przewodniczącej
Małgorzata Konior – sekretarz
Barbara Kończak
Małgorzata Łazowa
Maria Puch
Franciszek Skoczylas
Grażyna Walter-Łukowicz – przewodnicząca
Teresa Wilanowicz-Zabiegała
Danuta Żurawlow
Ewa Potocka – przedstawiciel Rady Miasta
Krzysztof Procel – przedstawiciel Rady Miasta
Joanna Bajor – przedstawiciel Prezydenta Miasta
Beata Jeżyk – przedstawiciel Prezydenta Miasta

 

Protokoły z posiedzeń Rady Seniorów Miasta Gliwice

18 grudnia 2018 r.