Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

I KADENCJA (2018-2020)

Informacje o naborze KLIKNIJ

UCHWAŁA NR XXXVII/808/2018 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu oraz STATUT RADY SENIORÓW MIASTA GLIWICE KLIKNIJ

ZARZĄDZENIE nr PM-92/18 z 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Miasta Gliwice KLIKNIJ

ZARZĄDZENIE nr PM-337/19 z 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie nr PM-92/18 w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Gliwice KLIKNIJ

ZARZĄDZENIE nr PM-1208/19 z 18 września 2019 r. zmiany zarządzenia nr PM-92/18 w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Gliwice KLIKNIJ

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Miasta Gliwice odbyło się 18 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w GCOP filia Centrum Wolontariatu przy ul. Zwycięstwa 1.

Aktualny skład osobowy:

Czesław Dudek
Józef Hauschild
Krystyna Jurczewska-Płońska – zastępca przewodniczącej
Małgorzata Konior – sekretarz
Barbara Kończak
Małgorzata Łazowa
Maria Puch
Stanisław Łuczyński
Grażyna Walter-Łukowicz – przewodnicząca
Teresa Wilanowicz-Zabiegała
Danuta Żurawlow
Piotr Gogoliński – przedstawiciel Rady Miasta
Ryszard Buczek – przedstawiciel Rady Miasta
Joanna Bajor – przedstawiciel Prezydenta Miasta
Beata Jeżyk – przedstawiciel Prezydenta Miasta

KONTAKT: Grażyna Walter-Łukowicz tel. 692-119-969 e-mail: g.r.a.z.y.n.a@interia.pl

Szkolenia, w których wzięli udział członkowie Rady Seniorów Miasta Gliwice

6 lutego 2019 r. Wszystko o funkcji Rad Seniorów. Część teoretyczna – trener Iwona Niedojadło

13 lutego 2019 r. Praca na celach działalności Rady seniorów. Warsztaty strategiczne cz. I
– trener Iwona Niedojadło

25 lutego 2019 r. Praca na celach działalności Rady seniorów. Warsztaty strategiczne cz. II
– trener Iwona Niedojadło

Szkolenia w ramach programu ASOS

14-16 kwietnia 2019 r. (Ustroń) Komunikacja w dużej grupie – trener Marcin Sławiński

29 września – 1 października 2019 r. (Ustroń) Media społecznościowe – trener Dawid Sławiński

Działania podejmowane na rzecz RS/seniorów

20 lutego 2019 r. spotkanie grupy roboczej dotyczące pisania wniosków na pozyskanie małych grantów

Protokół ze spotkania KLIKNIJ

Siedziba RSMG mieści się w GCOP przy ul. Zwycięstwa 1.

Terminy  posiedzeń członków RSMG w I poł. 2019 r.

23 stycznia godz. 15.00-17.00

27 lutego godz. 15.00-17.00

27 marca godz. 15.00-17.00

24 kwietnia godz. 15.00-17.00

29 maja godz. 15.00-17.00

26 czerwca godz. 15.00-17.00

Terminy  posiedzeń członków RSMG w II poł. 2019 r.

25 września godz. 15.00-17.00

30 października godz. 15.00-17.00

27 listopada godz. 15.00-17.00

18 grudnia godz. 15.00-17.00

Protokoły z posiedzeń Rady Seniorów Miasta Gliwice

18 grudnia 2018 r.

23 stycznia 2019 r.

27 lutego 2019 r.

27 marca 2019 r.

24 kwietnia 2019 r.

29 maja 2019 r.

26 czerwca 2019 r.

11 września 2019 r.

25 września 2019 r.

19 października 2019 r.

27 listopada 2019 r.

18 grudnia 2019 r.

29 stycznia 2019 r.

Sprawozdanie z działalności RSMG za rok 2019 KLIKNIJ