Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

I KADENCJA (2018-2020)

Informacje o naborze KLIKNIJ

UCHWAŁA NR XXXVII/808/2018 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu oraz STATUT RADY SENIORÓW MIASTA GLIWICE KLIKNIJ

ZARZĄDZENIE nr PM-92/18 z 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Miasta Gliwice KLIKNIJ

ZARZĄDZENIE nr PM-337/19 z 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie nr PM-92/18 w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Gliwice KLIKNIJ

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Miasta Gliwice odbyło się 18 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w GCOP filia Centrum Wolontariatu przy ul. Zwycięstwa 1.

Skład osobowy:

Czesław Dudek
Józef Hauschild
Krystyna Jurczewska-Płońska – zastępca przewodniczącej
Małgorzata Konior – sekretarz
Barbara Kończak
Małgorzata Łazowa
Maria Puch
Franciszek Skoczylas
Grażyna Walter-Łukowicz – przewodnicząca
Teresa Wilanowicz-Zabiegała
Danuta Żurawlow
Krystyna Sowa – przedstawiciel Rady Miasta
Krzysztof Procel – przedstawiciel Rady Miasta
Joanna Bajor – przedstawiciel Prezydenta Miasta
Beata Jeżyk – przedstawiciel Prezydenta Miasta

Szkolenia, w których wzięli udział członkowie Rady Seniorów Miasta Gliwice

6 lutego 2019 r. Wszystko o funkcji Rad Seniorów. Część teoretyczna – trener Iwona Niedojadło

13 lutego 2019 r. Praca na celach działalności Rady seniorów. Warsztaty strategiczne cz. I
– trener Iwona Niedojadło

25 lutego 2019 r. Praca na celach działalności Rady seniorów. Warsztaty strategiczne cz. II
– trener Iwona Niedojadło

 

Działania podejmowane na rzecz RS/seniorów

20 lutego 2019 r. spotkanie grupy roboczej dotyczące pisania wniosków na pozyskanie małych grantów

Protokół ze spotkania KLIKNIJ

 

Siedziba RSMG mieści się w GCOP przy ul. Zwycięstwa 1.

Terminy  posiedzeń członków RSMG w I poł. 2019 r.

23 stycznia godz. 15.00-17.00

27 lutego godz. 15.00-17.00

27 marca godz. 15.00-17.00

24 kwietnia godz. 15.00-17.00

29 maja godz. 15.00-17.00

26 czerwca godz. 15.00-17.00

Protokoły z posiedzeń Rady Seniorów Miasta Gliwice

18 grudnia 2018 r.

23 stycznia 2019 r.

27 lutego 2019 r.

27 marca 2019 r.