Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

ZESPOŁY BRANŻOWE DZIAŁAJĄCE W GLIWICACH

ZESPÓŁ BRANŻOWY DS. EDUKACJI, WYCHOWANIA I INNOWACYJNOŚCI
Członkami Zespołu zostali:

 1. Joanna Dutkiewicz – Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Podajmy-sobie-ręce”,
 2. Agnieszka Filipkowska – Fundacja „Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych”,
 3. Katarzyna Guzek – Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży,
 4. Aneta Lipiec – Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży,
 5. Alicja Losza – Centrum Inicjatyw Społecznych,
 6. Patryk Rempała – Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej,
 7. Zbigniew Woronko – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP.

W skład zarządu Zespołu weszli:

 • Przewodnicząca – Aneta Lipiec,
 • Wiceprzewodniczący – Patryk Rempała,
 • Wiceprzewodniczący ds. Innowacyjności – Zbigniew Woronko,
 • Sekretarz – Joanna Dutkiewicz.


ZESPÓŁ BRANŻOWY DS. KULTURY

Członkami Zespołu zostali:

 1. Mieszko Adamkiewicz – Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gliwic”,
 2. Marian Dragon – Fundacja Rytm Gliwice,
 3. Antonina Mielcarek – Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej,
 4. Katarzyna Moskała – Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej,
 5. Marek Niewiarowski – Stowarzyszenie GTW,
 6. Dariusz Opoka – Stowarzyszenie GTW,
 7. Joanna Sarre – Centrum Inicjatyw Społecznych,
 8. Lidia Wąsat – Polski Związek Niewidomych.

W skład zarządu Zespołu weszli:

 • Przewodniczący – Marek Niewiarowski,
 • Wiceprzewodniczący – Joanna Sarre,
 • Sekretarz – Antonina Mielcarek.

ZESPÓŁ BRANŻOWY DS. ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, EKOLOGII ORAZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
Członkami Zespołu zostali:

 1. Krystyna Dorywalska – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół „SON”,
 2. Łukasz Gronkowski – Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne „Febys”,
 3. Adam Król – Habitat For Humanity,
 4. Józef Maj – PCK Oddział Rejonowy w Gliwicach,
 5. Agnieszka Musiał – Stowarzyszenie GTW,
 6. Krystyna Skrodzka – Polski Związek Niewidomych,
 7. Jan Sznajder – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,
 8. Radosław Truś – Oddział Uczelniany PTTK,
 9. Romuald Zdanewicz – Stowarzyszenie „Złota Jesień”.

W skład zarządu Zespołu weszli:

 • Przewodnicząca – Krystyna Skrodzka,
 • Wiceprzewodniczący – Radosław Truś,
 • Wiceprzewodniczący – Jan Sznajder,
 • Sekretarz – Agnieszka Musiał,
 • Członek – Łukasz Gronkowski.

ZESPÓŁ BRANŻOWY DS. SENIORÓW – RADA SENIORÓW
Członkami Zespołu zostali:

 1. Łukasz Andzel – Stowarzyszenie BMC Gliwice,
 2. Monika Bukowińska – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół „SON”,
 3. Czesław Dudek – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Gliwicko-Zabrzański,
 4. Rafał Foit – Stowarzyszenie BMC,
 5. Bożena Gabryel – Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości,
 6. Krystyna Jurczewska-Płońska – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach,
 7. Stanisław Łuczyński– Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych,
 8. Agnieszka Musiał – Stowarzyszenie GTW,
 9. Kazimierz Paszkowski – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
 10. Grażyna Walter-Łukowicz – Fundacja Rytm Gliwice
 11. Romuald Zdanewicz – Stowarzyszenie pod nazwą Klub Seniora „Złota Jesień”,
 12. Danuta Żurawlow – Związek Sybiraków Oddział Gliwice.

W skład zarządu Zespołu weszli:

 • Przewodniczący – Czesław Dudek,
 • Zastępca – Krystyna Jurczewska-Płońska,
 • Sekretarz – Grażyna Walter-Łukowicz,
 • Członek – Danuta Żurawlow,
 • Członek – Monika Bukowińska.

Rada Seniorów >> więcej informacji

ZESPÓŁ BRANŻOWY DS. POLITYKI ROWEROWEJ

W skład Zespołu wchodzą reprezentanci organizacji:

 1. Stowarzyszenie „Gliwicka Rada Rowerowa”,
 2. Śląska Inicjatywy Rowerowa,
 3. Turystyczny Klub Kolarski im. Władysława Huzy przy oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej,
 4. Oddział Uczelniany PTTK przy Politechnice Śląskiej,
 5. Akademicki Klub Turystyczny „Watra”,
 6. Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale Kolejowym PTTK,
 7. Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic,
 8. Gliwicka Masa Krytyczna,
 9. Zabrzańska Masa Krytyczna.

Zarząd zespołu:

 • Przewodniczący – Witold Kapuściński,
 • Wiceprzewodniczący – Radosław Truś,
 • Sekretarz – Tomasz Herud,
 • Członek ds. promocji – Ewa Lutogniewska,
 • Członek ds. standardów infrastruktury rowerowej – Piotr Rościszewski.

Strona internetowa Zespołu

REGULAMIN ZESPOŁÓW BRANŻOWYCH

Newsletter