Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Zgodnie z Regulaminem tworzenia i działania gliwickich zespołów branżowych, wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych nr 17/2020 z  dnia 5 października 2020 r. utworzony został zespół branżowy ds. kultury.

 

***

Zespół branżowy ds. kultury

Członkowie Zespołu:

 • Marian Dragon – Fundacja RYTM
 • Magdalena Foltyniak – Warsztat Miejski
 • Joanna Sarre – Centrum Inicjatyw Społecznych
 • Teresa Wilamowicz-Zabiegała – Gliwickie Stowarzyszenie Artystyczne „PRO-ARTE”
 • Izabela Witwicka – Fundacja „Skrzydła Kultury”
 • Marta Zajączyńska-Kowalska – Związek Polskich Artystów Plastyków

***

Do pozostałych zespołów zgłosiło się mniej niż 5 kandydatów, co zgodnie z regulaminem uniemożliwia utworzenie tych zespołów. Liczba zgłoszeń wyniosła:

 • Zespół ds. turystyki, krajoznawstwa i ekologii – 2 kandydatów,
 • Zespół ds. zdrowia i opieki społecznej – 3 kandydatów.

 

Newsletter