Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Harmonogram dyżurów członków Zarządu Zespołu Branżowego ds. Seniorów

„Rada Seniorów” w pierwszym kwartale 2018r. w COK „PEREŁKA” o godz. 14:00-15:00

 

Czesław Dudek 3 stycznia; 7 lutego

Krystyna Jurczewska-Płońska 24 i 31 stycznia;  28 marca

Grażyna Walter-Łukowicz  10 stycznia; 21 lutego; 21 marca

Danuta  Żurawlow 14 i 28 lutego

Monika  Bukowińska 17 stycznia; 7 i 14 marca

********************************************************************************************
W dniu 8.01.2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie GCOP-u przy ul. Zwycięstwa 1  odbędzie się ponad
planowe zebranie Zespołu Branżowego ds. Seniorów „Rada Seniorów” w celu zaopiniowania
projektu statutu przyszłej Rady Seniorów Miasta Gliwice.

********************************************************************************************

Terminarz zebrań Zespołu Branżowego ds. Seniorów w pierwszym półroczu 2018 w GCOP filia Centrum Wolontariatu przy ul. Zwycięstwa 1 o godz. 15:30

24.01.2018 r.
21.02.2018 r.
28.03.2018 r.
25.04.2018 r.
23.05.2018 r.
20.06.2018 r.

*******************************************************************************************

„Rada Seniorów” jest jednym z zespołów branżowych, które tworzone są przez przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w określonych dziedzinach. Inicjatorem powstania Rady była Krystyna Jurczewska-Płońska. Jako prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku mam duże doświadczenie w pracy z osobami starszymi. Uczestnicząc w konferencjach związanych z działalnością uniwersytetów, dowiedziałam się o istnieniu Rad Seniorów w innych miastach. Doszłam do wniosku, że przydałaby się również w Gliwicach. Zgłosiłam swój pomysł na jednym ze spotkań kwartalnych organizowanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – opowiada Krystyna Jurczewska-Płońska. Pomysł zyskał uznanie i już w 2009 roku rozpoczęły się przygotowania do utworzenia „Rady Seniorów”.  Ostatecznie ukonstytuowała się ona w 2010 roku i działa przy gliwickim samorządzie jako organ doradczo-opiniujący w sprawie jakości życia osób w starszym wieku. Zadaniem „Rady Seniorów” jest reprezentacja organizacji zrzeszających osoby starsze, diagnozowanie problemów i przedstawienie ich sytuacji Prezydentowi i komisjom Rady Miejskiej wraz z wnioskami i propozycjami rozwiązań. Zespół będzie opiniować uchwały dotyczące seniorów, a także współpracować z instytucjami zajmującymi się podobnym tematami.

*******************************************************************************************

Instytucje pomagające seniorom i niepełnosprawnym na terenie Gliwic KLIKNIJ

Inicjatywy dla seniorów realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych KLIKNIJ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH POLITECHNIKI TRZECIEGO WIEKU (ROK AKADEMICKI 2017/2018) KLIKNIJ

Dołączone pliki