Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Nabór do Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję na lata 2020-2023.

Zgłoszenia, zawierające podpis kandydata/kandydatki i osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji, która zgłasza kandydata lub kandydatkę można składać do 20 stycznia osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej >>>

print
Udostępnij: