Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Program integracji społeczności romskiej w Polsce

Zachęcamy do składania wniosków na realizację zadań w 2020 r. w dziedzinie edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Wnioski w obszarze II (zadania jednostkowe o zasięgu lokalnym) można składać do 31 października.

Zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielania w.w. dotacji można znaleźć TUTAJ >>

Szczegółowe wytyczne można sprawdzić TUTAJ>>  

lub na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji >>

>>Formularz wniosku <<

print

Udostępnij: