Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Nabór do zespołów branżowych!

Ogłoszenie o naborze do zespołów branżowych

 

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór kandydatów na członków zespołów branżowych zgodnie z REGULAMINEM TWORZENIA I DZIAŁANIA GLIWICKICH ZESPOŁÓW BRANŻOWYCH.

 • 1. Nabór kandydatów do zespołów branżowych przeprowadza się w terminie:
  od 25 września do 15 października 2018 roku.
 • 2. Każda organizacja może zgłosić jednego przedstawiciela – kandydata do zespołu.
 • 3. Kandydatem na członka zespołu może być przedstawiciel gliwickiej organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 4. Formularz zgłoszeniowy wg załączonego wzoru można pobrać na stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl oraz w filiach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie GCOP).
 • 5. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie określonym w §1 w filiach GCOP lub przesłać skan na adres gcop@gcop.gliwice.pl.

 

Dyrektor GCOP

Andrzej Gillner

 

Link do Regulaminu tworzenia i działania gliwickich zespołów branżowych:

Regulamin_zespolow_branzowych_2018. – regulamin

Ogłoszenie o naborze do zespołów branżowych – wniosek

print

Udostępnij: