Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Misją Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Gliwic. GCOP wspomaga technicznie i merytorycznie dziesiątki gliwickich stowarzyszeń i fundacji, promuje i animuje aktywność społeczną, wspiera inicjatywy kulturalne.

W GCOP działają aktualnie nastepujące wyspecjalizowane filie:

  • Centrum Organizacji Kulturalnych
  • Centrum Wolontariatu
  • Dom Aktywnej Młodzieży
  • Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości
  • Strefa Aktywności Społecznej

Naszą ofertę przedstawiamy w dziale Co oferujemy.