Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Misją Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Gliwic. GCOP wspomaga technicznie i merytorycznie dziesiątki gliwickich stowarzyszeń i fundacji, promuje i animuje aktywność społeczną, wspiera inicjatywy kulturalne.

W GCOP działają aktualnie dwa wyspecjalizowane działy:

 • Dział NGO i Projektów (kompleksowe wsparcie organizacji pozarządowych, pomoc w nawiązywaniu partnerstw i profesjonalizacji organizacji, prowadzenie szkoleń, doradztwa, wydarzeń branżowych, udostępnianie infrastruktury)ul. Zwycięstwa 1 (I p.)
  tel. 32 238 81 67
  e-mail: ngo@gcop.gliwice.pl
 • Dział Aktywności Społecznej (wspieranie grup nieformalnych i inicjatyw oddolnych, wspieranie i promocja aktywności społecznej oraz procesów partycypacyjnych poprzez animację, edukację obywatelską, pośrednictwo wolontariatu, aktywizacje seniorów)ul. Zwycięstwa 1 (I p.)
  tel. 32 775 01 78
  ul. Jagiellońska 21
  tel. 32 238 24 55
  ul. Studzienna 6 (Strefa Seniora)
  tel. 32 775 20 53
  e-mail: as@gcop.gliwice.pl

Naszą ofertę przedstawiamy w dziale Co oferujemy.