Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych służy lokalnym stowarzyszeniom i fundacjom zarówno poprzez możliwość nieodpłatnego korzystania z dostępnej infrastruktury, jak i poprzez kompleksowe doradztwo specjalistów.
Aby ułatwić Państwu korzystanie z pomocy specjalistów, przedstawiamy zakres doradztwa realizowany w poszczególnych działach:

Administracja i Dyrekcja GCOP

ul. Zwycięstwa 1/ II piętro, Gliwice

 • sekretariat
 • dyrekcja
 • księgowość
 • kadry
 • zamówienia publiczne
 • dyżury Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych

 

Dział Aktywności Społecznej
Wolontariat

ul. Zwycięstwa 1/1

 • pośrednictwo ofert wolontariatu,
 • doradztwo i szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu,
 • Regionalny Punkt Informacyjny EURODESK,
 • wolontariat specjalistyczny: wolontariat szpitalny, wolontariat na rzecz dzieci  oraz Lokalny Wolontariat Opiekuńczy,
 • organizacja Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
 • wizyty, warsztaty, spotkania informacyjne promujące ideę wolontariatu w gliwickich szkołach,
 • prowadzenie szkoleń komputerowych dla seniorów – wolontariuszy/społeczników,
 • wsparcie Szkolnych Klubów Wolontariatu.

Dział Aktywności Społecznej
Strefa Seniora

ul. Studzienna 6, Gliwice

Dział NGO i Projektów

ul. Zwycięstwa 1/1

Doradztwo, szkolenia, spotkania informacyjne dla stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i innych podmiotów ekonomii społecznej, m.in. w zakresie:

 • rejestracji, tworzenia statutu, wyboru formy działalności,
 • bieżącej działalności,
 • pozyskiwania środków finansowych na działalność, w tym działalności odpłatnej i gospodarczej,
 • pisania i realizacji projektów,
 • prowadzenia zbiórek publicznych.

Pomagamy również określać cele i ścieżki rozwoju organizacji, zaplanować działalność odpłatną i gospodarczą czy wdrożyć planowane przedsięwzięcia.
Udzielamy porad poprzez spotkania bezpośrednie i drogą mailową, czy telefoniczną. Organizujemy otwarte nabory na szkolenia, ale realizujemy je również na indywidualne zamówienie grupy/organizacji. Realizujemy projekt ROWES 2.0.

Dział Aktywności Społecznej
Twoja Społeczność Twoją Szansą

ul. Jagiellońska 21

 • pomoc i doradztwo w zakresie organizacji i promocji imprez organizowanych przez społeczności lokalne,
 • wsparcie inicjatyw oddolnych i koordynowanie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
 • aktywizacja mieszkańców oraz animacja (głównie na os. Baildona),
 • Szkoła Lidera Społecznego,
 • kluby zainteresowań,
 • warsztaty animacyjne,
 • wsparcie infrastrukturalne,
 • wsparcie działalności organizacji i grup nieformalnych.

Realizujemy projekt „Twoja Społeczność, Twoją Szansą. Etap I”

 

Skontaktuj się z nami

[recaptcha]

[recaptcha]

Social media