Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych służy lokalnym stowarzyszeniom i fundacjom zarówno poprzez możliwość nieodpłatnego korzystania z dostępnej infrastruktury, jak i poprzez kompleksowe doradztwo specjalistów.
Aby ułatwić Państwu korzystanie z pomocy specjalistów, przedstawiamy zakres doradztwa realizowany w poszczególnych filiach:

Administracja i Dyrekcja GCOP

ul. Zwycięstwa 1/ II piętro, Gliwice

 • sekretariat
 • dyrekcja
 • księgowość
 • kadry
 • zamówienia publiczne
 • dyżury Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych

 

Filia GCOP
Centrum Wolontariatu

ul. Zwycięstwa 1/1

Filia GCOP
Dom Aktywnej Młodzieży

Barlickiego 3, Gliwice

 • realizacja działań pod marką Aktywni Społecznie
 • organizacja działań z okazji Dnia Dobrych Uczynków
 • projekt Szkolni Liderzy
 • realizacja projektów finansowanych ze środków Programu Erasmus+, akcja 3 – Rozwój Polityki Młodzieżowej http://mfe-gliwice.pl/
 • wsparcie inicjatyw młodzieżowych
 • inicjowanie i udział w projektach wspierających młodych społeczników
 • organizowanie kampanii informacyjnych, debat i prelekcji (dotyczących ngo i społeczeństwa obywatelskiego) w szkołach i placówkach oświatowych
 • tworzenie miejsca spotkań dla młodzieży aktywnie działającej w środowisku lokalnym
 • pomoc w znajdowaniu grantodawców i przygotowaniu wniosków
 • wsparcie przy szukaniu partnerów projektowych.

Filia GCOP
Centrum Organizacji Kulturalnych

ul. Studzienna 6, Gliwice

 • udostępnianie przestrzeni galeryjnej,
 • wsparcie w organizacji wystaw, wernisaży, koncertów i innych wydarzeń,
 • organizacja spotkań i przedsięwzięć takich jak: Opera nie gryzie, Kocioł Kulturalny, Muzyczny Dżem,
 • doradztwo w zakresie wniosków o granty na działania związane z kulturą, a także w zakresie realizacji projektów – od pomysłu do eventu, poszukiwanie partnerów, pomoc w organizacji wydarzeń,
 • warsztaty edukacji kulturalnej,
 • spotkania i warsztaty dla seniorów: Zespół Muzyczny Młodzi Duchem, Grupa Teatralna Seniorów
 • kampania promująca przekazanie 1% podatku na lokalne OPP
 • konkurs i gala Liderzy Społeczni Gliwic.

Filia GCOP
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości

ul. Zwycięstwa 1/1

Doradztwo, szkolenia, spotkania informacyjne dla stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i innych podmiotów ekonomii społecznej, m.in. w zakresie:

 • rejestracji, tworzenia statutu, wyboru formy działalności;
 • bieżącej działalności;
 • pozyskiwania środków finansowych na działalność, w tym działalności odpłatnej i gospodarczej;
 • pisania i realizacji projektów;
 • prowadzenia zbiórek publicznych.

Pomagamy również określać cele i ścieżki rozwoju organizacji, zaplanować działalność odpłatną i gospodarczą czy wdrożyć planowane przedsięwzięcia.
Udzielamy porad poprzez spotkania bezpośrednie i drogą mailową, czy telefoniczną. Organizujemy otwarte nabory na szkolenia, ale realizujemy je również na indywidualne zamówienie grupy/organizacji. Realizujemy projekt ROWES 2.0.

Filia GCOP
Strefa Aktywności Społecznej

ul. Jagiellońska 21

 • pomoc i doradztwo w zakresie organizacji i promocji imprez organizowanych przez społeczności lokalne
 • wsparcie inicjatyw oddolnych
 • aktywizacja mieszkańców oraz animacja (głównie na os. Baildona)
 • Szkoła Lidera Społecznego
 • kluby zainteresowań
 • warsztaty animacyjne
 • wsparcie infrastrukturalne
 • wsparcie działalności organizacji i grup nieformalnych.

Realizujemy projekt „Twoja Społeczność, Twoją Szansą. Etap I”

 

Skontaktuj się z nami

[recaptcha]

[recaptcha]

Social media