Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Otwarty konkurs pn. „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu. Możliwość składania ofert w konkursie mija 30 września 2020r.

Szczegółowe informacje w linku: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami—edycja-2020-2021

 

print
Udostępnij: