Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert!

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM –2543/20 z dnia 17.07.2020 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W ramach realizacji zadania przewiduje się przygotowanie i przeprowadzenie na terenie miasta Gliwice biegu na dystansie 21,097 km.

Podmioty uprawnione do składania ofert to m.in.:
✔organizacje pozarządowe;
✔ spółdzielnie socjalne;
✔ kluby sportowe.

Na realizację zadania miasto Gliwice przeznacza kwotę 115.000,00 zł.

✔Oferty na realizację zadania należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 11 sierpnia 2020 roku.
✔Realizacja zadania powinna rozpocząć się i zakończyć w terminie od sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia zarządzenia dostępna pod linkiem.

print
Udostępnij: