Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1902/20 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10.02.2020 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym -profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych .

Pełna treść ogłoszenia zarządzenia dostępna pod linkiem: https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2020_1902.pdf

print
Udostępnij: