Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Pomóż pomagać najuboższym!

Poszukiwany jest wolontariusz/wolontariuszka do wsparcia działań Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy wsparciu w przyjmowaniu i wydawaniu żywności dla osób najuboższych.

Misją PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.

Termin:
czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 (istnieje możliwość wyboru tylko wybranych czwartków)
Miejsce:
ul. Chopina 11 44-100 Gliwice
Osoba kontaktowa ze strony PKPS Gliwice:
p. Janina Omylska, tel. 514 327 925
Osoba kontaktowa ze strony GCOP:
Monika Gomoła, tel. 32 775 01 78, m.gomola@gcop.gliwice.pl

Udostępnij: