Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Pompka obywatelska – inicjatywa mająca na celu wypromowanie idei budżetu obywatelskiego, który niewątpliwie jest jednym z mechanizmów partycypacji społecznej. Podczas debat inicjowanych w Państwa szkole przekazujemy młodzieży najistotniejsze informacje na temat budżetu obywatelskiego, rozmawiamy dlaczego możliwość współdecydowania o wydatkowania środków publicznych jest ważna z punktu widzenia obywateli, a co najważniejsze przygotujemy młodzież do składania wniosków w ramach gliwickiej procedury budżetu obywatelskiego.

Czas realizacji projektu: styczeń-marzec