Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Powołanie Zespołu branżowego ds. kultury

Zgodnie z Regulaminem tworzenia i działania gliwickich zespołów branżowych, wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych nr 17/2020 z  dnia 5 października 2020 r. utworzony został zespół branżowy ds. kultury.

***

Zespół branżowy ds. kultury

Członkowie Zespołu:

 • Marian Dragon – Fundacja RYTM
 • Magdalena Foltyniak – Warsztat Miejski
 • Jacek Kowiński – Fundacja Miastotwór
 • Joanna Sarre – Centrum Inicjatyw Społecznych
 • Teresa Wilamowicz-Zabiegała – Gliwickie Stowarzyszenie Artystyczne „PRO-ARTE”
 • Izabela Witwicka – Fundacja „Skrzydła Kultury”
 • Marta Zajączyńska-Kowalska – Związek Polskich Artystów Plastyków

***

Do pozostałych zespołów zgłosiło się mniej niż 5 kandydatów, co zgodnie z regulaminem uniemożliwia utworzenie tych zespołów. Liczba zgłoszeń wyniosła:

 • Zespół ds. turystyki, krajoznawstwa i ekologii – 2 kandydatów,
 • Zespół ds. zdrowia i opieki społecznej – 3 kandydatów.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Terminy ewentualnych spotkań zostaną wkrótce ustalone.

***

Aktualizacja wpisu – 3 grudnia 2020 r.

Komunikat został zaktualizowany ze względu na konieczność uwzględnienia jednego zgłoszenia, które napłynęło w terminie, jednak zostało omyłkowo dołączone do innego toczącego się naboru. Każdy członek zespołu jest dla nas ważny, cieszymy się także z chęci zaangażowania się w prace zespołu. Wszystkim członkom Zespołu branżowego ds. kultury życzymy owocnych spotkań i zapewniamy o naszym stałym wsparciu.

print
Udostępnij: