Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Rekrutacja do wolontariatu edukacyjnego!

Biuro Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach poszukuje wolontariuszy – korepetytorów dla podopiecznych z rodzin objętych wsparciem Ośrodka. Podopieczni to uczniowie klas 2-6 szkół podstawowych, którzy potrzebują wsparcia z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego oraz ogólnej pomocy edukacyjnej w nauce, zadaniach domowych, pomocy w zrozumieniu przerabianego materiału.

Osoby zainteresowanie wsparciem podopiecznych zapraszamy do kontaktu z Moniką Gomołą (m.gomola@gcop.gliwice.pl), tel. 32 775 01 78.

print

Udostępnij: