Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Szanowni Państwo,

informuję, że rozpoczyna się kolejna edycja Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Od 18 marca do 1 kwietnia gliwiczanie będą mogli zgłaszać projekty, które mogą być zrealizowane w 2020 roku.

Procedura GBO uwzględnia zmienione przepisy ustawy o samorządzie gminnym, zasady określone w uchwale nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz w zarządzeniu nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Na realizację projektów wyłonionych w ramach procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020 zaplanowano 6 216 000 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie 400 000 zł, a na projekty dzielnicowe 5 816 000 zł.

Formularz wniosku do pobrania i wydruku jest już dostępny na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski”. Formularz wniosku w formie papierowej można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów (stanowisko Informacji Głównej) oraz w Biurze Podawczym w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania (pn.-śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00).

Do wniosku na projekt ogólnomiejski musi zostać dołączona lista z podpisami co najmniej 150 mieszkańców Gliwic popierających projekt, sporządzona na formularzu dostępnym w tych samych miejscach, w których są formularze wniosków.

Szczegółowe informacje na temat GBO, w tym informacje o miejscach składania wniosków i wysokości kwot w poszczególnych dzielnicach, znajdują się na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

Z poważaniem
Marek Jarzębowski
rzecznik prasowy
Prezydenta Gliwic

print

Udostępnij: