Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

„Śląki Prometeusz 2019” – konkurs ROPS w Katowicach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach zachęca do udziału w konkursie „Śląski Prometeusz 2019” – wojewódzkiej nagrodzie dla pracowników systemu pomocy i integracji społecznej. Celem Konkursu jest m.in. wyłonienie i nagrodzenie wybitnych, wyróżniających się pracowników systemu pomocy i integracji społecznej, którzy swą postawą, zaangażowaniem oraz aktywnością wyróżniają się wśród innych pracowników systemu. Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach konkursowych tj.: 1. Pracownik socjalny. 2. Opiekun/asystent/pielęgniarka. 3. Terapeuta/specjalista reintegracji. 4. Pracownik obsługi.

   Zgłoszenia należy składać w siedzibie ROPS lub nadsyłać pocztą na adres (decyduje data stempla pocztowego): Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40 – 142 Katowice w terminie do dnia 15 listopada 2019 r.

   Szczegółowe informacje dot. ww. konkursu, karta zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie organizatora>>

print
Udostępnij: