Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Spotkanie Warsztatowe z MRDPP

W imieniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zapraszamy na spotkanie warsztatowe, które będzie kontynuacją wcześniejszych działań MRDPP oraz próbą odpowiedzi na najczęściej zgłaszane do Rady postulaty organizacji pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2020 r. o godz. 17:00 w COK
(ul. Studzienna 6)

Członkowie MRDPP chcą wspólnie z uczestnikami warsztatu wypracować propozycje możliwych rozwiązań, szczególnie w obszarach dotyczących:
>> lokali na potrzeby działań organizacji pozarządowych
>> finansowania działalności organizacji pozarządowych

zgłoszenia (do 17.02.2020) : mrdpp@gcop.gliwice.pl

print
Udostępnij: