Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2019 rok

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi jest dokumentem, który reguluje współpracę pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

————————————————————————————————————————————-

Co roku samorząd wspólnie z organizacjami tworzy Program Współpracy.

Jakie inicjatywy udało się zrealizować? Jak zeszłoroczna współpraca wypadła w porównaniu do wcześniejszych lat? jakie oferty zostały zgłoszone w ramach procedury tzw. „małych grantów?

————————————————————————————————————————————-

Zobaczcie sami! zapraszamy do lektury! Szczegóły na stronie >>

print
Udostępnij: