Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Szkoła Lidera Społecznego

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla początkujących społeczników oraz każdego, kto pragnie rozwinąć swoje kompetencje w zakresie szeroko pojętej działalności społecznej. Szkolenie obejmuje 6 spotkań warsztatowych rozwijających warsztat pracy lidera społecznego z zakresu komunikacji, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, prawnych form zrzeszania się, pozyskiwania środków na działalność społeczną, planowania i realizacji działań, promocji i współpracy z mediami, wolontariatu.

Szkolenie zostanie zakończone grupową realizacją projektu społecznego oraz zaświadczeniem potwierdzającym udział oraz tematykę szkolenia.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 listopada 2017r. o godz. 17:00 r. w Strefie Aktywności Społecznej GCOP ul. Jagiellońskiej 21, Gliwice.

Ilość miejsc ograniczona. Wypełnione karty zgłoszeń należy dostarczyć w terminie do 17.11.2017 osobiście do Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych bądź przesłać na adres e-mail

sas@gcop.gliwice.pl. Szczegółowych informacji udzielają Ewa Baron i Adrianna Biernat pod numerami telefonów: 32 238 81 67 i 32 238 24 55

print

Udostępnij: