Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

SZKOLENIE „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu”

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu”.
Termin: 12 października 2017 r. (czwartek), godz. 14:00 – 20:30 (6 godz. + przerwa obiadowa)
Prowadzący: dr Agata Błaszczyk, doradca podatkowy, Kancelaria Prawa Podatkowego

 

Tematyka szkolenia

 1. Pranie pieniędzy – zagrożenia
 2. Instytucja zobowiązana
 3. Podstawy prawne przeciwdziałania brudnych pieniędzy
 4. Zadania instytucji obowiązanych, w tym zasady opracowania wewnętrznej procedury
 5. Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
 6. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
 7. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
 8. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie
 9. Rodzaje instytucji obowiązanych
 10. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej
 11. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji)
 12. Kontrola instytucji obowiązanych
 13. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy
 14. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości przy GCOP ul. Kościuszki 35, 44-100 Gliwice

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie skierowane jest dla członków PES. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie Formularzy zgłoszeniowych. Ukończenie szkolenia potwierdzane jest zaświadczeniem. Ilość miejsc ograniczona (10 osób).

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. (32) 238-81-67 lub drogą elektroniczną na e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl do dnia 10 października 2017 r.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

print

Udostępnij: