Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Czy twoja organizacja pomaga ofiarom przemocy w rodzinie?

Zachęcamy organizacje, których działania wpisują się w założenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Gliwice na lata 2015-2018 do o przesłania  informacji o tych działaniach na adres GCOP (gcop@gcop.gliwice.pl) do 20.01.2019 r.

print

Udostępnij: