Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

uKULTURAlniamy – zaproszenie Zespołu Branżowego ds. Kultury

Zespół Branżowy ds. Kultury w Gliwicach zaprasza:

Działamy przy GCOP jako grupa inicjatywno – doradcza.
Zajmujemy się zagadnieniami  interesującymi  organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury.
Zostaliśmy powołani, aby być rzecznikiem tych organizacji wobec Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  oraz właściwych organów samorządu miasta.

ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE KULTURY NA:
SPOTKANIE 6 MAJA (PONIEDZIAŁEK)
O GODZINIE 17:00 DO COK „PEREŁKA”
PRZY UL. STUDZIENNEJ 6.

Chcemy zebrać wszystkie problemy, pomysły, wnioski organizacji kulturalnych, poinformować o zagadnieniach, którymi się obecnie zajmujemy, wspólnie ustalić priorytety dla Zespołu Branżowego ds. Kultury na bieżącą kadencję.
ZB ds. Kultury w składzie:
Marian Dragon – Fundacja RYTM
Stanisław Reiser – Polski Związek Niewidomych
Joanna  Sarré  – Centrum Inicjatyw Społecznych
Anna Śmieszek – Związek Polskich Artystów Plastyków
Teresa Wilanowicz-Zabiegała – Gliwickie Stowarzyszenie Artystyczne PRO-ARTE”

print

Udostępnij: