Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Unieważnienie konkursu na urzędnicze stanowisko inspektora – organizatora społeczności lokalnej

Numer naboru: GCOP.KD.210.9.2018

Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

unieważnia konkurs na urzędnicze stanowisko inspektora – organizatora społeczności lokalnej w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/2 etatu

Dokumenty aplikacyjne można odbierać (osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości) w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro) do 31.10.2018 r. do godz. 14.00.

Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Gliwice 27.07.2018 r.

Zastępca Dyrektora GCOP

Anna Szczyrba-Niemiec

print

Udostępnij: