Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +
Wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań dotyczących metod i narzędzi w powyższym zakresie na podstawie doświadczeń uczestników. Kierunki rozwoju aktywności senioralnej.
Jak to się robi w GCOP (strefa seniora, wolontariat, edukacja seniorów)?
Spotkanie z liderem klubu seniora – praktyczne aspekty działania lidera (sposoby zdobywania wiedzy, umiejętności, partycypacja seniorów w życiu społecznym miasta, osiedla).

Prowadzący:

Joanna Bajor
W GCOP od 11 lat, od 5 zajmuje się aktywizacją seniorów poprzez wolontariat, od 3 kieruje działaniami filii GCOP Centrum Wolontariatu. Pracownik socjalny, pedagog, certyfikowany trener szkoleniowy Szkoły Trenera Stowarzyszenia Meritum w Katowicach.
Jedynie zmiana jest rzeczą pewną – to jej motto, które wykorzystuje również w pracy z seniorami, propagatorka idei uczenia się przez całe życie.

Ilona Rola
specjalista ds. osób starszych,  koordynator Strefy Seniora.

 

Miejsce:

Centrum Wolontariatu, ul. Zwycięstwa 1, Gliwice
(miejsce nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych)