Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Dobra współpraca na rzecz Seniorów

Gliwiccy seniorzy od lat korzystają z bogatej oferty zajęć, projektów kulturalnych i wielu przywilejów. W ramach popularnego miejskiego programu mogą liczyć na atrakcyjne zniżki, a dzięki dofinansowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – płacić mniej za śmieci. Karta Seniora uprawnia m.in. do ulgowego wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum w Gliwicach czy  korzystania z rabatów w prywatnych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych.

W ostatnich dniach w Gliwicach, na wrześniowej sesji Rady Miasta został przyjęty „Program polityki senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021–2025”, który określa strategię senioralną. To gliwicka strategia senioralna, spójna z podobnymi rozwiązaniami przyjętymi przez samorządy lokalne, instytucje wojewódzkie i krajowe. Pozwala na kształtowanie miasta przyjaznego seniorom
poprzez edukację, aktywność, partycypację społeczną i tworzenie właściwego wizerunku osób starszych wśród społeczeństwa.

Gratulujemy pani Beacie Jeżyk, która została mianowana pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. seniorów. Z pewnością będziemy w stałym kontakcie.

🧓👴Zapraszamy do lektury nt. polityki senioralnej Gliwic oraz odwiedzin wirtualnej platformy Strefy Seniora.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, które wypada 1 października, składamy Najlepsze Życzenia dla Seniorów!

print
Udostępnij: