Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Zdobądź dofinansowanie : program „Europa Dla Obywateli”

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie w programie „Europa dla obywateli”. To program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Szczegóły dotyczące programu i harmonogram składania wniosków można znaleźć na stronie>>>

print
Udostępnij: